Marakkesch, Platz Djema el-Fna
Marakkesch, Platz Djema el-Fna, 1956
Marakkesch, Platz Djema el-Fna
Marrakesch, Schlangenbeschwörer auf dem Platz Djema el-Fna, 1956
Marakkesch, Platz Djema el-Fna
Marakkesch, Friseur auf dem Platz Djema el-Fna, 1956
Marakkesch, Händler, Platz Djema el-Fna
Marakkesch, Händler auf dem Platz Djema el-Fna, 1956
Marakkesch, Händler, Platz Djema el-Fna
Marakkesch, Händler auf dem Platz Djema el-Fna, 1956
Marrakesch, Platz Djema el-Fna
Marrakesch, Auf dem Platz Djema el-Fna, 1956
Marakkesch, PlatzDjema el-Fna
Marakkesch, Gaukler auf dem PlatzDjema el-Fna, 1956
Marakkesch, Platz Djema el-Fna
Marakkesch, Geschichtenerzähler auf dem Platz Djema el-Fna, 1956
Marokko, Fez
Marokko, Fez, Blaues Tor, 1956
Marokko, Fez
Marokko, Fez, 1956
Marokko, Fez
Marokko, Fez, 1956
Marokko, Fez
Marokko, Fez, 1956
Marokko, Fez
Marokko, Fez, 1956
Marokko, Fez
Marokko, Fez, 1956